Training: functioneel gebruik digibord

Deze training richt zich op de instrumentele vaardigheden zodat de mogelijkheden van het digibord volledig benut worden door de gebruiker. U leert tijdens deze bijeenkomst de werking van het digibord en raakt bekend met de bijbehorende software. Aan bod komt onder andere de bediening van de functionaliteiten, het gebruik van de spotlightfunctie en het toevoegen van plaatjes, filmpjes en foto’s.

De training bestaat uit één bijeenkomst en wordt gegeven in de vorm van een praktische workshop. Dit houdt in dat u na uitleg en een korte plenaire demonstratie, zelf aan de slag gaat met praktijkgerichte opdrachten. Tijdens deze bijeenkomst leren we u de (basis)functies van het digibord en de bijbehorende software gebruiken. Vervolgens maakt u een eenvoudige les welke u de volgende dag zou kunnen gebruiken. Er zijn trainingen voor zowel startende als ervaren gebruiken van digitale borden. 

Voorwaarden voor een effectieve deelname aan deze training:

  • Deelnemers kunnen op basaal niveau werken met het digibord.
  • Deelnemers kunnen in hun eigen omgeving gebruik maken van een digibord, zodat het geleerde direct toegepast kan worden.
  • Voor het gebruik van de digibordsoftware (en eventueel methodesoftware) moeten de deelnemers toegang hebben tot hun eigen account (indien van toepassing).
  • De locatie heeft de beschikking over een goed werkend digibord (minimaal 1 bord per 3 deelnemers) met daaraan gekoppeld een goed werkende PC/laptop. Op deze PC/laptop is de meest recente digibordsoftware geïnstalleerd. En deze computer is verbonden aan een goed werkende internetverbinding.
  • Voorafgaande aan de training horen we van u met welke digibordsoftware (naam en versie) er wordt gewerkt.
  • De algemene voorwaarden vindt u op de website van onze trainingspartner OinO-Advies.

Uw opleidingsbehoefte in kaart brengen?
Naast de basistrainingen bieden wij ook de mogelijkheid om trainingen te geven aan een specifieke vakgroep, zodat de inhoud en de toepassingen zijn toegespitst op dat vak. Met onze online scan kunt u op eenvoudige wijze uw gebruikers indelen naar niveau. Afhankelijk van het huidige niveau en het gewenste niveau bieden wij u een trainingsprogramma op maat aan. Wij adviseren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden. Neem contact op met onze trainingsspecialist >>