Training: digibord/touchscreen & nieuwe media

Tijdens deze training maakt u kennis met de uitgebreide mogelijkheden bovenop de standaard opties van de bijgeleverde software. De toegevoegde waarde van een digibord of touchscreen is onder andere dat u gebruik kunt maken van externe bronnen via het internet en andere media zoals bijvoorbeeld tablets, smartphones, notebooks en videocamera’s.

Deze training bestaat uit één bijeenkomst. Hierbij richten we ons op de mogelijkheden van nieuwe media in combinatie met het digibord/touchscreen. U gaat zelf aan de slag met allerlei verschillende online toepassingen. De opgedane vaardigheden kunt u direct toepassen in de praktijk.

Voorwaarden voor een effectieve deelname aan deze training:

  • Deelnemers kunnen op basaal niveau werken met het digibord/touchscreen.
  • Deelnemers kunnen in hun eigen omgeving gebruik maken van een digibord/touchscreen, zodat het geleerde direct toegepast kan worden.
  • Voor het gebruik van de digibordsoftware (en eventueel methodesoftware) moeten de deelnemers toegang hebben tot hun eigen account (indien van toepassing).
  • De locatie heeft de beschikking over een goed werkend digibord/touchscreen (minimaal 1 bord per 3 deelnemers) met daaraan gekoppeld een goed werkende PC/laptop. Op deze PC/laptop is de meest recente digibordsoftware geïnstalleerd. En deze computer is verbonden aan een goed werkende internetverbinding.
  • Voorafgaande aan de training horen we van u met welke digibordsoftware (naam en versie) er wordt gewerkt.
  • De algemene voorwaarden vindt u op de website van onze trainingspartner OinO-Advies.

Uw opleidingsbehoefte in kaart brengen?
Naast de basistrainingen bieden wij ook de mogelijkheid om trainingen te geven aan een specifieke vakgroep, zodat de inhoud en de toepassingen zijn toegespitst op dat vak. Met onze online scan kunt u op eenvoudige wijze uw gebruikers indelen naar niveau. Afhankelijk van het huidige niveau en het gewenste niveau bieden wij u een trainingsprogramma op maat aan. Wij adviseren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden. Neem contact op met onze trainingsspecialist >>