Training: touchscreen/digibord in de onderbouw

Het gebruik van ICT in het onderwijs is niet meer weg te denken. Ook in de eerste twee groepen worden digiborden en tablets steeds vaker ingezet. Het touchscreen is een grote aanwinst voor het kleuteronderwijs. In groep 1-2 kan het op veel manieren worden ingezet: als visuele ondersteuning en hulpmiddel om de betrokkenheid, leerprestaties en vaardigheden te vergroten. Naast het gebruik tijdens instructie en kringmomenten zijn er veel mogelijkheden voor zelfstandig, adaptief en (samen)werken door leerlingen aan het bord.

Deze training bestaat uit één bijeenkomst en is speciaal voor onderbouwleerkrachten en ICT-coördinatoren. Hierbij richten we ons op de mogelijkheden van het digibord/touchscreen in de onderbouw aan de hand van sprekende voorbeelden. De opgedane ervaringen kunt u direct in de praktijk toepassen. Wat gaat u doen in deze training? 

  • U leert om te gaan met de software 
  • U gaat werken met voor kleuters geschikte (online) toepassingen
  • U gaat interactieve lessen maken voor uw eigen leerlingen

Deze bijeenkomst kan voor ieder merk digibord of touchscreen verzorgd worden. Voorwaarden voor een effectieve deelname aan deze training:

  • Deelnemers kunnen op basaal niveau werken met het digibord/touchscreen.
  • Deelnemers kunnen in hun eigen omgeving gebruik maken van een digibord/touchscreen, zodat het geleerde direct toegepast kan worden.
  • Voor het gebruik van de digibordsoftware (en eventueel methodesoftware) moeten de deelnemers toegang hebben tot hun eigen account (indien van toepassing).
  • De locatie heeft de beschikking over een goed werkende digibord/touchscreen (minimaal 1 bord per 3 deelnemers) met daaraan gekoppeld een goed werkende PC/laptop. Op deze PC/laptop is de meest recente digibordsoftware geïnstalleerd. En deze computer is verbonden aan een goed werkende internetverbinding.
  • Voorafgaande aan de training horen we van u met welke digibordsoftware (naam en versie) er wordt gewerkt.
  • De algemene voorwaarden vindt u op de website van onze trainingspartner OinO-Advies.

Uw opleidingsbehoefte in kaart brengen?
Naast de basistrainingen bieden wij ook de mogelijkheid om trainingen te geven aan een specifieke vakgroep, zodat de inhoud en de toepassingen zijn toegespitst op dat vak. Met onze online scan kunt u op eenvoudige wijze uw gebruikers indelen naar niveau. Afhankelijk van het huidige niveau en het gewenste niveau bieden wij u een trainingsprogramma op maat aan. Wij adviseren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden. Neem contact op met onze trainingsspecialist >>