Training: didactisch gebruik van het touchscreen

In deze bijeenkomst leert u, met de software van het bord, zelf lessen te maken die direct toepasbaar zijn in de praktijk en gaan we op zoek naar andere didactische mogelijkheden van touchscreens. Hoe is het bordgebruik te integreren met de lessen die u geeft? Op welke manier kunt u uw leerlingen actiever betrekken bij de les via het bord? Hoe kunt u op een snelle manier zelf allerlei bronnen toevoegen?

Deze training bestaat uit één bijeenkomst. In deze bijeenkomst gaan we dieper in op de didactische mogelijkheden van de touchscreen. Hiervoor is het wel belangrijk dat u de basisvaardigheden goed onder de knie heeft. U gaat zelf aan de slag en maakt een hoogwaardige les welke u de volgende dag zou kunnen inzetten. Ook kijken wij welke specifieke mogelijkheden uw bordensoftware biedt voor uw methode.

Voorwaarden voor een effectieve deelname aan deze training:

  • Deelnemers kunnen op basaal niveau werken met een touchscreen.
  • Deelnemers kunnen in hun eigen omgeving gebruik maken van een touchscreen, zodat het geleerde direct toegepast kan worden.
  • Voor het gebruik van de digibordsoftware (en eventueel methodesoftware) moeten de deelnemers toegang hebben tot hun eigen account (indien van toepassing).
  • De locatie heeft de beschikking over een goed werkende touchscreen (minimaal 1 bord per 3 deelnemers) met daaraan gekoppeld een goed werkende PC/laptop. Op deze PC/laptop is de meest recente (digibord)software geïnstalleerd. En deze computer is verbonden aan een goed werkende internetverbinding.
  • Voorafgaande aan de training horen we graag van u met welke (digibord)software (naam en versie) er wordt gewerkt.
  • De algemene voorwaarden vindt u op de website van onze trainingspartner OinO-Advies.

Uw opleidingsbehoefte in kaart brengen?
Naast de basistrainingen bieden wij ook de mogelijkheid om trainingen te geven aan een specifieke vakgroep, zodat de inhoud en de toepassingen zijn toegespitst op dat vak. Met onze online scan kunt u op eenvoudige wijze uw gebruikers indelen naar niveau. Afhankelijk van het huidige niveau en het gewenste niveau bieden wij u een trainingsprogramma op maat aan. Wij adviseren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden. Neem contact op met onze trainingsspecialist >>